FTP服务器共1篇
CentOS FTP服务器的架设和配置方案-Ppabc运维日志

CentOS FTP服务器的架设和配置方案

1.安装vsftpd:yum install vsftpd 2.启动/重启/关闭vsftpd服务器 [root@localhost ftp]# /sbin/service vsftpd restart Shutting down vsftpd: [ OK ] Starting vsftpd for vsftpd: [ OK ] OK表...
admin的头像-Ppabc运维日志admin12月22日 10:25
9880