phpMyAdmin-2.11.0-rc2-all-languages freebsd 下安装 失败

主要是因为 PHP 不支持 MYSQL 编译安装PHP5扩展模块 这样就可以解决

No.7 安装php5-extensions
# cd /usr/ports/lang/php5-extensions/
# make config 
Options for php5-extensions 1.0
————————————————-
[X] FTP FTP support
[X] GD
[X] GETTEXT
[X] MBSTRING
[X] MYSQL
[ ] POSIX //去掉.
[ ] SQLITE //去掉.
[X] ZLIB
# make install clean

]]>

© 版权声明
THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0 分享